УСЛУГИ

ТРАНСПОРТ

Настојуваме да им излеземе во пресрет на сите клиентски потреби во областа на транспортот. Нашите стручни и искусни вработени, и развиената мрежа на домашни и странски соработници, обезбедува сигурен превоз на различни видови на стока во патниот, авио или бродскиот сообраќај.

За нашите клиенти се трудиме да изнајдеме брзи, сигурни и ефикасни решенија, оптимален однос на цена и квалитет, како и безбеден транспорт на стока на територијата на Република Македонија и во странство.

Сите наши возила се редовно одржувани, и со нив управуваат професионални возачи со лиценца. Нивното повеќегодишно искуство е гаранција за сигурноста на Вашата стока, а истоварот и утоварот се врши во договореното време.

На клиентите им нудиме:

  • Транспорт на сите видови стока (комерцијални, опасни и вонгабаритни) преку копно, вода и воздух на било која дестинација во светот;
  • Комплетна шпедитерска и логистичка поддршка;
  • Складирање на стоката после транспортот;
  • Контрола на квалитетот;
  • Услуги на осигурување и следење на стоката во транспорт;
  • Утовар и истовар на стока со сите видови на возила.

Обратете ни се, и ние ќе го најдеме најдоброто решение за Вас!