УСЛУГИ

КОНСАЛТИНГ

Ред шпед го препознава значењето на исправниот и ефикасен логистички процес, така што Ви стоиме на располагање за сите совети, консултации или активности поврзани со логистиката. Ова се само некои од областите во кои Ред шпед може да Ви понуди комплетни консултантски услуги:

  • Шпедиција;
  • Транспорт;
  • Пакување и сложување на стока;
  • Царински процедури и документација – стручни совети и упатства во врска со царинската регулатива и тарифирање на стоки;
  • Incoterms паритети;

• Контрола и асистенција при увозот и извозот на стока од и во различни делови на светот – даваме совети и помош во активностите на подготовка и вадење на документација за извозно-увозни активности.