Јован Николовски

Координатор на сектор магацинско работење Ќојлија

 +389/78 455 589

 jovan.nikolovski@redsped.mk